Kostnadsfria hembesök: 0739-80 14 14 | info@dcmfast.se

 

 

D.C.M är ett familjeföretag som varit verksamma i Göteborg med omnejd i över 25 år.

Vi är arborister, Mark och Trädgårdsanläggare som arbetar med.

Tryck här

Trädfällning

Nedtagning av såväl mycket svåra som lätta träd, Bekärningar, Grensågning, Planteringar och Skogsavverkning.

Markarbeten så som plattläggning, murare, trappor, dränering, asfaltering, gräsanläggning, plantering, stensättning, osv.

Tryck här

Fastighetsservice

Skötsel av grönytor för fastigheter/Bostadsrättsföreningar. Ex: Gräsklippning, häckar, rabbater, planteringar, dränering, lekplatser, osv.

Kontakta oss

    Ett företag med:

    • Fasta priser
    • Garanti på alla arbeten
    • Heltäckande försäkring