Skicka din förfrågan om Mark/Trädgårdsanläggning, Trädfällning och Fastighet/Bostadsrättsförening. Svar inom 48 timmar. Skicka här.

 

 

Trädfällning och trädvård i Göteborg med omnejd

Vi är utbildade arborister som arbetat heltid med trädfällning samt beskärningar under ca 30 år.

TRÄDFÄLLNING

Att arbeta med trädfällning kräver väldigt stor erfarenhet samt kunskap om hur olika träd har olika egenskaper . Trädfällning kan göras vilken årstid som helst, även om vi som jobbar med detta tycker självklart det blir enklare när inga löv finns på träden. Det vanligaste sättet är givetvis att fälla hela trädet på en gång, men många gånger kräver omgivningen en s.k sektionsfällning. Vi tar oss då upp i trädet och tar ner det bit för bit. Detta sätt påverkar givetvis både tid och pris. Angående försäkringsfrågan är alla medarbetare fullt försäkrade samt även omgivningen som ex. hus mm.

Vårt försäkringsbolag är Trygg-Hansa sedan många år tillbaka och beloppet uppgår till 10 000 000 kr.

TRÄDBESKÄRNING

Vi som arbetar dagligen med träd ser träden som en unik tillgång till vår natur och många gånger för att nå exempelvis utsikt mm är det kanske inte alltid nödvändigt att fälla hela trädet utan istället göra en förminskning och behålla trädet i ett mindre format, men vissa gånger kan trädet ha tagit skada o därmed är på väg att dö. Då måste det tas ner för ett träd på oftast flera ton kan göra väldig stor skada på ex. hus mm. Även all trädbeskärning gäller 50 % rutavdrag på arbetskostnaden.

Plantera ett träd/Tänk på miljön

För varje träd DCM fastighetsservice tar ner planterar vi även ett nytt träd. Genom att plantera träd och restaurera skog i någon av världens regnskogar hjälper vi vår planet och hotade arter att överleva. Du kan också själv gå in och sänka en gåva www.wwf.se

FRUKTTRÄD

För att ett fruktträd skall må som allra bäst behövs en årlig översyn av t.ex vattenskott, döda grenar, urglesning, grenar som växer fel mm. Rutavdrag även här 50%.

Det största och äldsta träd vi tagit ner. cirka 340 år och 34 meter